Hoi An Ngo House 2 Villa with Pool | 106/03 Thái Phiên 560000 Hoi An, Qung Nam Province, Vietnam

Hoi An Ngo House 2 Villa with Pool 12.05.2022

Mình có c c 1 bài kho sát nh sau, ý kin ca mi ngi sao nh? Cac bac co i du lich a Nang, Hoi An khi cong bo het dich lan nay khong? Hoi An a go bo gian cach xa hoi tu 28/8, a Nang chac cung chi vai hom nua. Tu 2/9/2020, cac hang hang khong a ban ve tro lai cho cac chuyen bay en va i tu a Nang. Nhung lieu du lich co am lai khong cho du se co nhieu goi kich cau hap dan?… Cac bac giup em tra loi theo may y sau voi nhe. Em cam on nhieu o. 1. Khong, so lam roi 2. Co, on la i 3. Chua, oi sang nam xem nhu the nao 4. Co i, nhung khong phai la a Nang, Hoi An — Ly do gi e bac chua i du lich a Nang, Hoi An ngay a. Lo so nguy co dich quay lai b. Het tien c. Ban, khong co thoi gian d. Cha co gi hap dan ====== Cac bac co the tra loi theo kieu: (1a/ 2b…) o See more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.