Top 14 seven summits treks mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề seven summits treks hay nhất do chính tay đội ngũ sendavilla chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Seven Summit Treks

Tác giả: www.sevensummittreks.com

Ngày đăng: 06/15/2021 08:53 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 23629 đánh giá)

Tóm tắt: -Seven Summit Treks is a commercial adventure operator, based in Kathmandu, Nepal. They are specialized in Eight-thousander of Nepal, China, and Pakistan. For the past 20 years, Seven Summit Treks have been organizing expeditions in Everest, Kangchenjunga, Makalu, Manaslu, and Annapurna regions and conducting treks in Annapurna, Khumbu, Langtang, Manang, and Manaslu regions.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Seven Summit Treks is a commercial adventure operator, based in Kathmandu, Nepal. They are specialized in Eight-thousander of Nepal, China, and Pakistan….. read more

Seven Summit Treks

2. Seven Summits

Tác giả: www.facebook.com

Ngày đăng: 02/21/2020 12:04 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 42679 đánh giá)

Tóm tắt: Get the gear, training and guidance to climb the Seven Summits from the
experts at Mountain Professionals.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Seven Summit Treks, là một nhà điều hành mạo hiểm thương mại, có trụ sở tại Kathmandu, Nepal. Họ chuyên về Tám nghìn người ở Nepal, Trung Quốc và Pakistan. Được thành lập bởi bốn anh em Sherpa gồm Mingma Sherpa, Chhang Dawa Sherpa, Tashi Lakpa…

Seven Summits

3. Climb the Seven Summits | Adventure Consultants

Tác giả: en.wikipedia.org

Ngày đăng: 07/05/2021 12:06 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 71555 đánh giá)

Tóm tắt: Adventure Consultants, the Seven Summits Specialists. Climb the highest continental peaks Everest, Denali, Kilimanjaro, Aconcagua, Elbrus, Vinson, Carstensz.

Khớp với kết quả tìm kiếm: An official mountaineering company, based in Kathmandu, Nepal, organizes climbing expeditions over all 8000’ers in Nepal, China, and Pakistan. ⛰ · Offers ……. read more

Climb the Seven Summits | Adventure Consultants

4. Climb The Seven Summits | Expeditions with Adventure Alternative

Tác giả: www.instagram.com

Ngày đăng: 10/09/2020 05:24 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 28495 đánh giá)

Tóm tắt: Adventure Alternative runs guided climbing expeditions to climb the seven summits and providing logistics for high altitude mountain expeditions.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Seven Summit Treks, is a commercial adventure operator, based in Kathmandu, Nepal. They are specialized in Eight-thousander of Nepal, China, and Pakistan….. read more

Climb The Seven Summits | Expeditions with Adventure Alternative

5. Everest Base Camp Trek

Tác giả: www.sevensummits.com

Ngày đăng: 08/26/2019 08:55 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 84683 đánh giá)

Tóm tắt: Everest Base Camp is perhaps the most iconic trek in the world and for good reason. Hike to the foot of the highest mountain on Earth!

Khớp với kết quả tìm kiếm: An official mountaineering company, based in Nepal , organizes climbing expeditions in 8000’ers throughout Nepal, Pakistan and China ⛰ ⛷ ‍♂️….. read more

Everest Base Camp Trek

6. Seven Summits – Climbing Kilimanjaro

Tác giả: www.adventureconsultants.com

Ngày đăng: 03/04/2021 10:15 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 83972 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Seven Summits Progression · 1) Kilimanjaro. Africa. 5895m / 19,341 ft · 2) Elbrus. Europe. 5642m / 18,510 ft · 3) Aconcagua. South America. 6962m / 22,828 ft · 4) ……. read more

Seven Summits - Climbing Kilimanjaro

7. Overview – Makalu Expedition with Seven Summit Treks

Tác giả: www.tripadvisor.com

Ngày đăng: 03/20/2021 11:42 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 49323 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: The ‘Seven Summits’ are comprised of the highest mountains on each of the seven continents of the Earth: Everest, Aconcagua, Denali, Kilimanjaro, Elbrus, ……. read more

Overview - Makalu Expedition with Seven Summit Treks

8. The Seven Summits

Tác giả: www.adventurealternative.com

Ngày đăng: 05/01/2021 10:07 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 79102 đánh giá)

Tóm tắt: For those with Seven Summit aspirations, there is a logical progression which enables climbers to build on previously developed skills.

Khớp với kết quả tìm kiếm: I was amazed by the team work of seven summit treks. More than 200 active field staff , 50 + Official Team for marketing , branding and official document ……. read more

The Seven Summits

9. Seven Summit Treks – Adventure Sports – DW.COM

Tác giả: climbingthesevensummits.com

Ngày đăng: 09/08/2021 08:15 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 81184 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: The seven summits are:- Asia – Mt Everest (8848m), South America – Aconcagua (6962m), North America – Denali (Mt McKinley) (6194m), Africa – Mt Kilimanjaro ( ……. read more

Seven Summit Treks - Adventure Sports - DW.COM

10. Treks in Seven Summits

Tác giả: www.climbing-kilimanjaro.com

Ngày đăng: 11/16/2019 05:03 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 15940 đánh giá)

Tóm tắt: Mountain Madness is a mountain climbing guide service and mountaineering school located in Seattle Washington. Seven summits is our specialty, including…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Expedition Itineraries · 1 Arrive KTM · 2 Obtain Climbing permits/Free Day in Kathmandu/Team dinner · 3 Fly to Lukla/Trek to Phakding · 4 Trek to Namche · 5 Rest/ ……. read more

Treks in Seven Summits

11. K2: Seven Summit Treks Abandons Summit Push » Explorersweb

Tác giả: twitter.com

Ngày đăng: 05/06/2020 03:31 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 92490 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Seven Summit Treks is a commercial adventure operator, based in Kathmandu, Nepal. They are specialized in Eight-thousander of Nepal, China, and Pakistan….. read more

K2: Seven Summit Treks Abandons Summit Push » Explorersweb

12. Seven Summits – Guide To The Highest Mountains On Each Continent

Tác giả: www.expedreview.com

Ngày đăng: 02/04/2021 09:36 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 14479 đánh giá)

Tóm tắt: The Seven Summits mountaineering challenge sees climbers tackle the world’s highest peaks located on each of the 7 continents.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Seven Summit Treks, là một nhà điều hành mạo hiểm thương mại, có trụ sở tại Kathmandu, Nepal. Họ chuyên về Tám nghìn người ở Nepal, Trung Quốc và Pakistan. Được thành lập bởi bốn anh em Sherpa gồm Mingma Sherpa, Chhang Dawa Sherpa, Tashi Lakpa……. read more

Seven Summits - Guide To The Highest Mountains On Each Continent

13. Two Climbers Have Died on Everest

Tác giả: www.expedreview.com

Ngày đăng: 06/13/2019 04:31 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 30473 đánh giá)

Tóm tắt: Two Everest climbers died during their summit bids on May 12. Over 50 other climbers summited successfully that day.

Khớp với kết quả tìm kiếm: An official mountaineering company, based in Kathmandu, Nepal, organizes climbing expeditions over all 8000’ers in Nepal, China, and Pakistan. ⛰ · Offers ……. read more

Two Climbers Have Died on Everest

14. Company Fined $44,000 for Illegal Everest Climb – Gripped Magazine

Tác giả: www.alpineascents.com

Ngày đăng: 06/23/2021 07:13 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 42643 đánh giá)

Tóm tắt: Seven Summit Treks was fined $44,000 USD for guiding two climbers up Mount Everest without permits this year. The permit the company had was for April

Khớp với kết quả tìm kiếm: Seven Summit Treks, is a commercial adventure operator, based in Kathmandu, Nepal. They are specialized in Eight-thousander of Nepal, China, and Pakistan….. read more

Company Fined $44,000 for Illegal Everest Climb - Gripped Magazine

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.