Top 4 second great migration mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề second great migration hay nhất do chính tay đội ngũ sendavilla chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Second Great Migration

Tác giả: en.wikipedia.org

Ngày đăng: 06/25/2020 10:45 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 66576 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: In the context of the 20th-century history of the United States, the Second Great Migration was the migration of more than 5 million African Americans from ……. read more

Second Great Migration

2. Opinion | We Need a Second Great Migration – The New York Times

Tác giả: americanexperience.si.edu

Ngày đăng: 05/01/2019 01:05 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 80778 đánh giá)

Tóm tắt: Georgia illuminates the path to Black power. It lies in the South. Follow me there.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bối cảnh lịch sử thế kỷ 20 của Hoa Kỳ, cuộc Đại di cư lần thứ hai là cuộc di cư của hơn 5 triệu người Mỹ gốc Phi từ Nam sang Đông Bắc, Trung Tây và Tây. Nó bắt đầu vào năm 1940, trải qua Thế chiến thứ hai, và kéo dài đến năm 1970….. read more

Opinion | We Need a Second Great Migration - The New York Times

3. AAME :

Tác giả: media.nationalgeographic.org

Ngày đăng: 08/15/2020 04:51 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 21853 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Historians will argue that the effects of the second migration precipitated a more enduring transformation of. American life, for both blacks and whites….. read more

AAME :

4. The Migrations: From the 2nd Great Migration to the New Great Migration for African-Americans (1940, 1960-2000) | History 90.01: Topics in Digital History

Tác giả: faculty.washington.edu

Ngày đăng: 12/22/2020 04:11 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 92109 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: About 4.3 million African Americans migrated out of the southern United States between. 1940 and 1970, an exodus known as the Second Great Migration….. read more

The Migrations: From the 2nd Great Migration to the New Great Migration for African-Americans (1940, 1960-2000) | History 90.01: Topics in Digital History

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.