Top 7 robert falcon scott expedition mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề robert falcon scott expedition hay nhất do chính tay đội ngũ sendavilla chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Robert Falcon Scott | English officer and explorer

Tác giả: en.wikipedia.org

Ngày đăng: 09/09/2021 10:15 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 88514 đánh giá)

Tóm tắt: Robert Falcon Scott, (born June 6, 1868, Devonport, Devon, England—died c. March 29, 1912, Antarctica), British naval officer and explorer who led the famed ill-fated second expedition to reach the South Pole (1910–12). Scott joined the Royal Navy in 1880 and by 1897 had become a first lieutenant. While commanding an Antarctic expedition on the HMS Discovery (1901–04), he proved to be a competent scientific investigator and leader and was promoted to captain upon his return to England. In June 1910 Scott embarked on a second Antarctic expedition. Its aims were to study the Ross Sea area and reach the

Khớp với kết quả tìm kiếm: Thuyền trưởng Robert Falcon Scott là một sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh và nhà thám hiểm người đã chỉ huy hai cuộc thám hiểm đến vùng Nam Cực: Thám hiểm Khám phá giai đoạn 1901-1904, và chuyến đi đoản mệnh Thám hiểm Terra Nova giai đoạn 1910-1913…….. read more

Robert Falcon Scott | English officer and explorer

2. Robert Falcon Scott, South Pole, the Terra Nova expedition, 1910-1913

Tác giả: en.wikipedia.org

Ngày đăng: 11/24/2021 05:36 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 10542 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cuộc thám hiểm Terra Nova, chính thức Cuộc thám hiểm Nam Cực của Anh, là một chuyến thám hiểm đến Nam Cực diễn ra từ năm 1910 đến năm 1913. Nó được thực hiện dưới sự chỉ huy của Robert Falcon Scott và có các mục tiêu khoa học và địa lý khác nhau….. read more

Robert Falcon Scott, South Pole, the Terra Nova expedition, 1910-1913

3. Why did Captain Robert Falcon Scott and his team die on the way back from the South Pole?

Tác giả: www.britannica.com

Ngày đăng: 10/08/2020 01:50 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 27144 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Led by Captain Robert Falcon Scott, the expedition had various scientific and geographical objectives. Scott wished to continue the scientific work that he ……. read more

Why did Captain Robert Falcon Scott and his team die on the way back from the South Pole?

4. Captain Robert Falcon Scott

Tác giả: www.coolantarctica.com

Ngày đăng: 09/03/2019 01:15 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 14601 đánh giá)

Tóm tắt: Captain Robert Falcon Scott was the first British explorer to reach the South Pole and explore Antarctica extensively by land in the early 1900s.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Captain Robert Falcon Scott, CVO, (6 June 1868 – c. 29 March 1912) was a Royal Navy officer and explorer who led two expeditions to the Antarctic regions: ……. read more

Captain Robert Falcon Scott

5. South Pole exploration: Robert Falcon Scott, 1901–04

Tác giả: www.coolantarctica.com

Ngày đăng: 10/27/2020 01:27 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 94375 đánh giá)

Tóm tắt: In the early 20th century the race was on to reach the South Pole. Robert Falcon Scott led the first British expedition.

Khớp với kết quả tìm kiếm: In June 1910 Scott embarked on a second Antarctic expedition. Its aims were to study the Ross Sea area and reach the South Pole. Equipped with motor sledges, ……. read more

South Pole exploration: Robert Falcon Scott, 1901–04

6. History of Scott’s Expedition | Antarctic Heritage Trust

Tác giả: www.amnh.org

Ngày đăng: 12/08/2020 11:36 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 18489 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: He intended to explore an unmapped stretch of coast and country west of Victoria Land. The choices for land transportation made by Scott were to ……. read more

History of Scott's Expedition | Antarctic Heritage Trust

7. Scott’s last expedition

Tác giả: www.amnh.org

Ngày đăng: 09/12/2020 08:54 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 38621 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: British Antarctic Expedition 1910-13 – Captain Robert Scott and four others tried to be the first to reach the South Pole, Roald Amundsen ……. read more

Scott's last expedition

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.